Wpis do ewidencji producentów oraz rejestracja siedziby stada